Young & Hungry ปล่อยทั้ง Look กับ Savage Collection

เป็นอีก brand ที่ real กับความเป็น แกงค์ มาเนิ่นนาน ตั้งแต่สมัย font นี้ยังไม่ฮิต

มารอบนี้เค้ามาเต็มกับ savage collection ที่มี beanie, เสื้อยืด กางเกง และกระเป๋า Dirty Money

ปล่อยของแบบนี้ ต้องจัดทั้ง Look ซะแล้ว เพราะมันแกงค์จริงๆ!!

อยากได้ก็ตามไป Young & Hungry เล้ย!!

 

1 2 3 4   7 10