What drops – M-FLOW – จะลืมภาพเธอ ก็ทำไม่ได้สักที

อีกหนึ่งขุนพลของ Z4 Records ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก แต่เขาคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังบีท No.005 ใน TWIO3 และฝากผลงานไว้หลายเพลง ซึ่งสไตล์ของเขายังคงนุ่มนวลฟังแล้วเพลิน แอบเศร้าเล็ก ๆ ว่าแล้วก็จัดเด้

https://www.youtube.com/watch?v=v-hT6RFqyUE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website