What drops – FATMONKEY M.O.E – กระฉึก กระฉัก เหมือนอยู่บนรถไฟ

ช่วงนี้ปล่อยเพลงกันต่อเนื่องมาก สำหรับ Fatmonkey M.O.E ที่ปล่อยแทร็คเพลิน ๆ นามว่า “รถไฟ” ที่ฟังง่าย เห็นภาพตาม และยังได้เสียงสาวสุดสตรองจาก Mint Phatcharee รวมทั้งแร็พเปอร์สายนุ่มนวลอีกคนอย่าง TamStyle ที่มาปล่อยของด้วยกันในเพลงนี้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website