“ZERO TO HEROES” FAREWELL อำลา 8 แร็พเปอร์ผู้ฝ่าฟันถึงรอบ 16 KNOCKOUT

ผ่านไปแต่ละรอบย่อมมีผู้จากไป เป็นธรรมดาของการแข่งขัน และเมื่อจบรอบ 16 KNOCKOUT เราก็ต้องอำลา 8 แร็พเปอร์ที่ยุติเส้นทางของการแข่งขันไว้ที่รอบนี้ แต่สำหรับเส้นทางของพวกเขายังไม่สิ้นสุด เพราะชีวิตนอกจากการแข่งแร็พแบทเทิล ยังมีอะไรอีกมากมายให้พวกเราได้ติดตามผลงาน วันนี้เราจะไปฟังสิ่งที่พวกเขาพูดไว้ ในช่วงก่อนการแข่งขันในรอบ 32 คนสุดท้าย ว่าเส้นทางของฮีโร่ทั้ง 8 คนนี้ มีอะไรให้น่าติดตามกันบ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=ln6id5WVMYM