What drops – UDT BOY$ – ‘NO SCHXXL’ ใครไปสคูล กูไปสตูดิโอ

UDT BOY$ ปล่อยเพลงใหม่อีกแล้ว ยังคง trap ให้โดดลืมโลกกันอีกครั้ง เพลงนี้ No Schxxl ได้ Sunnybone และ HN มาลุยกัน ซึ่งน่าจะเป็นเพลงใหม่สุดก่อนที่จะขึ้นเวที TWIO3 รอบ 32 คนสุดท้ายที่กรุงเทพฯ แฟนเพลงฟังแล้วรีบซ้อมร้องกันไว้ดีๆ

https://www.youtube.com/watch?v=BUVUovCXNS8