What drops – FXRD ft. NVNO – ‘BLEEDIN’ ผมรู้ดีว่าคุณต้องจากไป

งาน trap จากกลุ่ม 8GARAD ที่ประกาศแล้วว่าปีนี้ได้ฟังเพลงจากศิลปินทั้งกลุ่มแน่นอน และเปิดฉากด้วยหนุ่มหน้าหล่อหัวทอง FXRD กับน้ำเสียงล่องลอย แต่มีจุดหมายที่หนักแน่น ซ่อนไปด้วยความเศร้าหมอง และผิดหวังไปพร้อมๆ กัน งานนี้ยังได้ NVNO มาร่วมกระแทกความหนักใส่หน้าเข้าอย่างจังในท่อนของเขา ใครพร้อมแล้ว ไปฟังกัน แล้วคุณจะล่องลอย

https://www.youtube.com/watch?v=CskYje6EjDY