TWIO3 – CHITSWIFT vs RAPATZ (THE ULTIMATE MATCH) ปลุกชีพสองแร็พเปอร์มาปะทะกันในคู่พิเศษ

มาแล้วววว กับคู่พิเศษที่ทุกคนรอคอย เมื่อเราปล่อยคลิปการแข่งขันใน TWIO3 รอบ 16 KNOCKOUT ครบแล้ว เราก็มาต่อกันที่คู่พิเศษซึ่งเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน ในชื่อ Codename “RESURRECTION” โดยสองแร็พเปอร์ที่จะมาซัดกันเดือดๆ นั่นก็คือ CHITSWIFT พบกับ RAPATZ พวกเขาทั้งคู่จะเดือดแค่ไหนไปติดตามกันเลย

https://www.youtube.com/watch?v=ZcT2WHcY2Ls