What drops – KUBON BOYZ – ‘Rot Tit’ ตลกร้ายเมืองกรุง ในเพลงสนุกๆ จาก ICEZEEMAN

“รถติด” เพลงใหม่จาก Icezeeman หรือ Kubon Boyz “คู้บอนบอย” ที่งานนี้ได้ทำร่วมกับโปรดิวเซอร์จากสาธารณรัฐเชคนาม Pilot pirx กับเพลงสนุกๆ แต่แฝงอะไรไว้มากมาย เพลงนี้เป็นบีทอิเล็คทรอนิคจังหวะชวนโยกหัวมาผสมกับจังหวะแร็พแนวฟรีสไตล์ตามแบบฉบับของ Icezeeman เขาเลย https://soundcloud.com/kubonboyz/rottit