Dreams Come True ความฝันที่สำเร็จพร้อมกับความเศร้าของ FIIXD (อัลบั้มรีวิว)

เปิดต้นปี 2019 วงการเพลง Hip-hop ก็เปิดด้วยซีนอัลบั้มกันเดือดๆ เลย โดยวันนี้เราจะมารีวิว วิเคราะห์อัลบั้มของ FIIXD ที่ชื่อว่า Dreams Come True แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า ความฝันที่เป็นจริง ที่เป็นอัลบั้มที่สองของเขาต่อจาก More Nights in Thonglor ที่ปล่อยไปเมื่อปี 2017 และต่อไปนี้คือความคิดเห็นของเราต่ออัลบั้มใหม่ของ FIIXD เรื่องราวของอัลบั้ม Dreams Come True เป็นผลพวงจากความสำเร็จในอัลบั้มแรก หลังจากที่เขาส่งเพลงอย่าง “เพียงเธอ” และ “อย่าไป” ขึ้นไปติดหูคนฟังกระแสหลัก และยังมี “ข้อมือ” ที่เข้าถึงสายฮิพฮอพเดือดๆ FIIXD ได้มีทัวร์ต่อเนื่องกับ THAI HOP ที่เขากับ YOUNGOHM ได้ทัวร์ต่อเนื่องทั่วไทย นั่นจึงทำให้อัลบั้มที่สองนี้มีเนื้อหาที่พูดถึง “เงิน” อยู่ในหลายเพลง เราตีความคำว่าความฝันของ FIIXD หลังจากฟังอัลบั้มนี้จบว่า เขาได้ทำให้แร็พเปอร์กลายเป็นอาชีพ กลายเป็นรายได้หลักในชีวิตเขาได้สำเร็จ โดยเฉพาะในวัยของ FIIXD […]