Rap is Now รวม ๙ ศิลปิน ถ่ายทอดคำสอนในหลวงร.๙ ผ่านบทเพลง “สยาม / มนุษย์ / สติ”

ผลงานเพลง สยาม / มนุษย์ / สติ เกิดจากความคิดที่ว่า หากเราอยากเล่าสิ่งดีๆ ที่ในหลวงท่านได้ทรงสอนไว้ ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฟังและศึกษา เราน่าจะหาช่องทางพูดกับพวกเขาจริงๆ นั่นจึงทำให้ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ชักชวน Rap is Now ลุกขึ้นมาทำโปรเจคนี้ ด้วยการชวนศิลปินอีกหลายคนมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกัน โดยมีศิลปินที่มาร่วมงานกันในเพลงนี้ได้แก่ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่, ชม ชุมเกษียร, Twopee Southside, Jayrun, 1Flow, Nazesus, MC King, อะตอม ชนกันต์ และศิลปินผู้ขอใช้นามว่า ธุลีดิน รวมเป็น ๙ ศิลปินที่มาถ่ายทอดเนื้อหาในเพลงนี้

เพลง สยาม / มนุษย์ / สติ เป็นการถ่ายทอดคำสอน ซึ่งศิลปินถอดความมาจากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยมีทั้งหมด ๗ หัวข้อ ดังนี้ ความคิด, ความอดทน, การรู้จักรับผิด, ความสงบ, การบังคับตนเอง, การมีเสรีภาพ และความสามัคคี พร้อมกันนี้ยังประกอบไปด้วยมิวสิควีดิโอที่สอดแทรกสัญลักษณ์หลายอย่าง ให้ผู้ชมได้นึกคิดและไตร่ตรองความหมาย โดยในแต่ละท่อนของเพลง ศิลปินแต่ละคนได้นำหัวข้อมาจากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสดังต่อไปนี้


“…ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ
เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด
การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถ

ยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ……”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ศิลปินที่หยิบคำสอนเรื่อง “ความคิด” คือ ชม ชุมเกษียร ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อเพลงดังนี้

พระราชดำรัสว่าความคิดคือแม่บทใหญ่ เป็นหัวใจ ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะทางใด
จะสืบสาน ในแนวทาง ที่ทรงวางไว้ จะเฝ้าพัฒนาความคิด นำพาชีวิต เดินหน้าสู่ทางไกล
จะการณ์ใด ให้เราย้อนมาพินิจ คิดก่อนจะพูด ก่อนสำแดงอิทธิฤทธิ์
อารมณ์จะเป็นพิษ สติปัญญายังเป็นมิตร ถ้ามีความคิดติดตัว หัวเรือก็เปลี่ยนทิศ

CHOM


 “…ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า อะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้นๆ ว่า สติ
กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทำ จะพูด หรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆ
สติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไร
จะมีผลเสียหายหรือจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว
…”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐

ศิลปินที่หยิบคำสอนเรื่อง “การบังคับตนเอง” คือ MC-King ซึ่งเขานำมาถ่ายทอดเป็นเนื้อเพลงดังนี้

เวลาจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องไปให้สุด เมื่อยังไม่ถึงในจุดหมายไม่มีอะไรมาทำให้หยุด
เเต่หากไม่มีสิ่งหนึ่งเมื่อพูดออกไปก็เสียความ เพราะว่าเราท่านไม่มีสติคิดทำสิ่งใดอาจเสียการ
หยิบไม้คนละท่อนเเล้วยื่นให้คนสองคน เขาบอกให้ฟาดให้ฟันให้ทำเอาตามสนองตน
เมื่อเเยกถูกผิดจึงเกิดปัญญาเเลเห็นว่าไม้นั้นลวงตน วางมันลงเป็นเเนวทางจะได้สติเป็นสะพานเพื่อปวงชน

MCK


“… ความรู้จักอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตามอคติและอารมณ์ที่ชอบใจ
หรือไม่ชอบใจนั้น ทำให้เกิดมีการยั้งคิด และธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำ
คำที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม่ๆ
ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น
ทำให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างไสวขึ้น…”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖

สำหรับหัวข้อ “ความอดทน” นั้น ได้ Twopee Southside มาถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเป็นเพลงดังนี้

แค่หยุดก่อน เก็บแล้วหยุดอารมณ์เรื่องราวที่กวนใจ มามองแล้วไตร่ตรองความคิดในสมองนั้นมาทบทวนใหม่
หรือไม่ บางครั้งเราอาจไม่ถูกเสมอไป แต่ถ้าคุณผิดมันไม่ใช่เราต้องปล่อยพวกเขาไป
อย่าให้สถานการณ์ส่วนมากบังคับอารมณ์ บางทีต้องกลั้นแม้ทรมานถึงแม้จะนานและจะนม
แล้วหยุดคิด อย่าวู่วาม บางทีแค่มารมาผจญ พ่อเคยบอกกับลูกหลานนี่แหละคือความเป็นคน ต้องอดทน

2P


“…ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล…”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

หัวข้อ “ความสงบ” ได้ Jayrun นำคำสอนมาถ่ายทอด มีเนื้อเพลงดังนี้

กอด ให้ฉันได้สัมผัสจังหวะของเสียงหัวใจ
เธอ ไม่ปรกติ เต้นผิดจังหวะ เธอโกรธต้นเหตุก็คงเป็นเพราะโทสะ
ยิ่งร้อนก็ยิ่งบั่นทอนหัวใจ อืม
ไหนลอง พุทหนึ่ง step หนอ โธหนึ่ง stop หนอ พอมีสติ อ่อ.. ค่อยปล่อย

JR


“…การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่าสิ่งที่ ตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหายและ
เสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้ รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมทั้งข้อ บกพร่องของตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระทำและ ความผิดพลาด ต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้…”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๒๘

ศิลปินที่หยิบหัวข้อ “การรู้จักรับผิด” มาพูดถึง คือ หลุยส์ 1Flow มีเนื้อเพลงดังนี้

ก็ถ้าฉันผิดฉันน้อมรับ ถ้าทำไม่ถูกฉันพร้อมรับ ยอมเป็นกระดาษระงับน้ำตา ไม่อยากให้เปียกต้องยอมซับ
ลดอัตตา เพิ่มปัญญา ลดปัญหา หัดยอมรับ พิจารณาที่บกที่พร่อง มองผิดเป็นผิดอย่างยอมรับ
ถ้าฉันไม่ถูกก็อย่าให้ผ่าน แม้ฉันสนิทก็อย่าให้ต่าง มองเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอย่ามองเป็นหวาน ความผิดฉันร้อยอย่าเอาไปหาร
อย่าเห็นกงจักรเป็นอื่นไป อย่ามองผิดชอบเป็นอื่นใด พิจารณาในความผิดนั้น และจงแก้ไขมัน ให้ออกมาจากใจ

LOU


“…การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย…”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔

สำหรับหัวข้อ “การมีเสรีภาพ” ได้ศิลปินคือ Nazesus มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเนื้อเพลงดังนี้

พ่อตรัสไว้ ว่าพวกเราทุกคนเท่าเทียม เพราะงั้น เสรีภาพของเราจึงมีค่าเท่ากัน
แต่อย่าให้มันกระทบกับความสุขใครข้างเคียง เพราะทุกคน ล้วนมีความทุกข์ มีสุข ร้าวราน
อิสระบางที มันก็ต้องมีทิศทาง ไม่งั้นเกลียดใครเราก็ต้องเอายาพิษวาง
อิสระที่จะเอาหนังสติ๊กกาง ดีดให้ตรงกับเป้า ไม่ใช่ดีดเข้าคิ้วกลาง

NAZ


“… ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่รวมกันจำเป็นต้องมี
ต้องถนอมรักษาและ ต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความ ตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็สำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง…”

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จออกมหาสมาคม
งานพระราชพีธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

สำหรับหัวข้อ “ความสามัคคี” นั้น ได้ กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ มาถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงดังนี้

มีน้ำหยดเดียวก็คงระเหยภายในไม่นาน จะทำยังไงให้ไม่หายไปให้เอาไปเทลงในลำธาร
รวมตัวกันทีละหยด หยด หยด จนปริมาณ มากพอก็จะเป็นเขื่อน ปั่นไฟให้เมืองรุ่งเรืองมีพลังงาน
คือคุณธรรมหนึ่งประการซึ่งหมู่ชนจำเป็นต้องมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสอนเรื่องของสามัคคี
เราต่างก็เหมือนฝุ่นที่มีขนาดเท่าธุลี แต่ฝุ่นใต้ฝ่าละอองพระบาทจะรวมเป็นดิน เป็นธรณี

FH


ศิลปินทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมกับผลงานชิ้นนี้ เพราะหากเรามีโอกาสศึกษาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ เราก็จะรับรู้ได้ว่าท่านนั้นเคยตรัสสิ่งดีๆ ไว้มากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะหยิบยกส่วนไหนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3Z2A0161

กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ หัวเรือของงานนี้เผยแรงบันดาลใจว่า “อยากรวมพี่น้องศิลปินฮิปฮอป มาเป็นตัวแทนของวงการในการถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับฟัง และถ้าจะพูดกับเด็กรุ่นใหม่ ก็ต้องหาใครสักคนที่พวกเขาจะฟัง ซึ่ง Rap is Now มีสิ่งนั้น พวกเขาพูดภาษาเดียวกับเด็กรุ่นนี้ จึงตัดสินใจเริ่มงานนี้ขึ้น”

ชม ชุมเกษียร ศิลปินฮิปฮอปรุ่นพี่อีกคน บอกความในใจว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะตนเองมีสิ่งต่างๆ อยากจะพูดอยู่แล้ว

สำหรับหลุยส์ 1Flow และเอ็ม Nazesus สองพิธีกรหลักประจำ Rap is Now ก็รู้สึกยินดีเช่นกัน และเชื่อว่าเด็กๆ ที่ติดตามรายการจะสนใจเพลงนี้ และได้อะไรเป็นแง่คิดบ้างไม่มากก็น้อย

Jayrun ศิลปินที่มีเพลงฮิตอยู่ในยุคนี้ ก็เชื่อมั่นว่า ความตั้งใจของศิลปินทุกคนจะส่งต่อไปยังผู้ฟัง และข้อคิดต่างๆ เหล่านั้นก็จะซึมซับสู่ความคิดได้ไม่ยาก

สำหรับคนรุ่นใหม่อย่าง Twopee Southside เผยว่าเมื่อตนได้หัวข้อคำสอนเกี่ยวกับ “ความอดทน” มานั้น ทำให้ต้องหันมาทบทวนตัวเองเป็นสิ่งแรก เพราะตนก็เป็นคนที่ต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ ทำให้รู้สึกว่าเนื้อเพลงที่เขียนออกไปนั้น ก็เป็นการสอนและย้ำเตือนสติของตนเองด้วยเช่นกัน

สำหรับศิลปินที่อายุน้อยที่สุดสองคนคือ อะตอม ชนกันต์ และ MC-King ต่างรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ในการนำคำสอนที่มีคุณค่ามหาศาลมาถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นเดียวกัน และหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย

1

โปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ได้ กวิน อินทวงษ์ มาสร้างสรรค์ทำนองเพลงในสไตล์ฮิปฮอปผ่านจังหวะสบายๆ ผสมผสานเครื่องเป่า และเสียงเปียโน ได้กลิ่นอายของแจ๊ส โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับศิลปินทุกคน ส่วนตัวมีความตั้งใจมากสำหรับบีทเพลงนี้ที่ใส่อารมณ์และจังหวะเพื่อให้เข้ากับแต่ละท่อนของเพลง

เรื่องของชื่อเพลงนั้นมีความคล้ายคลึงกับชื่อเพลง “สยามานุสติ” เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ โดยที่มาของ สยาม / มนุษย์ / สติ นั้นมาจากสิ่งที่ศิลปินได้หยิบคำสอนแต่ละเรื่องมาพูดกับคนไทย เพื่อย้ำเตือนถึงความมีสติเป็นใจความสำคัญ จึงออกมาเป็นชื่อดังกล่าว

ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อเพลงเท่านั้น ที่แฝงคำสอนให้ผู้ฟังคิดตาม อีกทั้งยังมีภาพปกเพลงจนถึงมิวสิควิดีโอ ที่ทีมผู้จัดทำต้องการให้ผู้ฟังตีความ และนำไปคิดทบทวนเพื่อต่อยอดกับการใช้ชีวิตอีกด้วย โดยได้ทีมงานเบื้องหลังมืออาชีพหลายคนมาร่วมลงแรงลงใจจนงานนี้สำเร็จได้ด้วยความภาคภูมิใจ


ทีมงานทั้งหมด ดังนี้

Lyrics By Fukking Hero, Jayrun, Chom Chumkasian, Nazesus, 1Flow, Twopee, Mc King, Mc Tuleedin, Atom Chanakan

Produced By Kevin Inthawong (Kandikev)

Brass Section By Ratthakhet Chuaisombun, Yuttasak Plaipoi, Anuntapond Iamchanbanjong

Mixed By EazyIAM

Artwork By Kamin Jaroensuk (Art Director, Photographer), Sawit Suwankun (Graphic Designer), Panpong Wongsirasawad (3d Modeling, Texturing), Pantipa Pummuang (Retoucher), Krittuch Tummarluckkanaporn (Retoucher)

Music Video By Jakapong Mahakijkompon (Director), Yossnon Makun (Art Director), Kamin Jaroensuk (Art Director)
Sakkapit Makun (Creative Producer), Tacha Kongkakate (Creative), Dechathorn Bamrungmuang (Co- Producer), Pisinee Khaosamai (Editor), Panida Rattanakum (Motion Graphics), Tossawat Laopiam (Motion Graphics), Anotherday Anotherrender (3d Motion Graphics), Malongyer (Cameraman), Anupab Sookkong (Cameraman), Jirat Sompakdee (Cameraman)

RINCREW : Phenomenyx, Liskstryx, Nazesus, Artistryx, D.Dimple, Fluker, Hockhacker

Special Thanks : White Music, Ravin Studio


Rap is Now หวังว่าการรวมตัวของเหล่าศิลปินเพื่อผลงานที่ถ่ายทอดด้วยหัวใจครั้งนี้ จะมีประโยชน์กับใครหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่พวกเราอยากสื่อสารกับเขามากที่สุด ด้วยเนื้อหาที่ชัดเจนจากคำสอน มาเป็นเนื้อเพลงที่เข้าใจง่าย เพื่อคนไทยทุกคนที่พร้อมเปิดใจรับฟังและคิดถึงสิ่งนี้ “สยาม / มนุษย์ / สติ”

ภาพประกอบโดย Kamin Photography