Knowless x RINCREW : การแสดงออกภายใต้ข้อจำกัด

Knowless communuity ที่สนับสนุนเรื่อง National Knowledge Center พื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางเมือง มี project ดีๆ ที่พูดถึงเรื่องความรู้และความอยากรู้จะได้มาเจอกัน ซึ่งหนึ่งในเหล่า influencer  ที่ร่วมแสดงทรรศนะใน project นี้คือ หลุยส์ ธชา คงคาเขตร aka 1-Flow และ เอ็ม จีรังกูล เกตุทอง aka Nazesus   ตัวแทนจาก Rap is Now  influencer ในวงการ Rap ว่าถ้าอยากบริจาคความรู้อะไร สิ่งนั้นคืออะไร

ติดตาม project นี้ได้ที่ knowless