ศาลสั่งปิดคลิปเพลง “ปฏิรูป” อ้างไม่สร้างสรรค์ กระทบความมั่นคง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ศาลอาญามีการพิพากษาคดีปิดกั้นผลงาน MV เพลง “ปฏิรูป” ของวง Rap Against Dictatorship ศาลมีคำสั่งให้ปิดกั้นอีกครั้ง หลังจากทาง R.A.D. พยายามยื่นคัดค้าน แต่ไม่เป็นผล โดยทางวงได้โพสต์ข้อความถึงกฎหมายที่กระทำผิดครั้งนี้คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ประกอบมาตรา 20


มาตรา 14 (3) “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา”


ประกอบมาตรา 20
“ความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

ในการตัดสิน ศาลเห็นว่าเนื้อเพลงโดยรวมกล่าวถึงการปรับปรุงความเท่าเทียมของบุคคลในสังคม แต่เต็มไปด้วยถ้อยคำหยาบคายทุกวรรคตอน มีข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพ ผลงานนี้จึงไม่ได้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง

ซึ่งทางเพจของวง R.A.D. ได้มีการโพสต์แถลงถึงคำสั่งนี้ และพวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งโดยการปิดการเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง “ปฏิรูป” และรวมถึงตัวเพลงในช่องทางฟังเพลงสตรีมมิ่งอีกด้วย เนื่องจากคำสั่งตีความรวมไปถึงตัวเพลง

อ้างอิง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website